Gminne Przedszkole
                               w Narzymiu                  

 
   
                                                                              

Aktualności     

Prawa dziecka 

Kontakt

Nasze prace

Piosenki i Wiersze

Galeria

   Wiadomość z 6 maja 2009r.
TYTUŁY ROZDANE!!!
Nasze Przedszkole otrzymało tytuł "Przyjaciele Natury"


Program „Przyjaciele Natury” w naszym przedszkolu.

 Każde społeczeństwo żyjące w XXI wieku powinno odczuwać potrzebę działania  na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wynikać to może tylko z prawidłowo  uksztaltowanej świadomości ekologicznej, na którą powinno się wpływać u  każdego  wychowanka już od najmłodszych lat. Świadomość ekologiczna to –  oprócz wiedzy – odpowiednia postawa, która prowadzić winna do przestrzegania  praw wyznaczonych przez przyrodę oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności  za stan obecny i przyszły naszego środowiska.
 
 Pamiętamy o tym, iż kontakt z przyrodą wywołuje u dzieci bardzo mocne  odczucia, a tym samym chęć jej poznania i ochrony. W naszym przedszkolu  prowadzone są różne działania zblizające dzieci do natury i zaznajamiajace z  pięknem polskiej przyrody.
 Dlatego też podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do programu „Przyjaciele  Natury”. Jest on wspólną inicjatywą Fundacji Nasza Ziemia oraz firmy Tymbark  – producenta soków KUBUŚ. Program ma charakter pilotażowy i realizowany jest  od września 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku w czterech województwach:  lubelskim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Zgodnie z zasadami  programu od 29 września 2008 roku prowadzimy wybrane działania, które po  zakończeniu opiszemy w raporcie sprawozdawczym. Działania te obejmują  przeprowadzenie wybranych tematów:

   1.Obchody pierwszego Dnia Wiosny
   2.Obchody Zielonego Dnia
   3.Obchody Dnia Marchewki       
       4. Organizacja balu ekologicznego
       5. Przedstawienie teatralne dla rodziców związane z ochroną przyrody
   6. Spotkanie z ekologiem, leśnikiem lub nauczycielem przyrody  
       7. Organizacja zbiórki makulatury na terenie przedszkola
       8. Segregacja śmieci w przedszkolu
   9. Organizacja patrolu ekologicznego
     10. Zbudowanie karmników dla ptaków
   11. Wizyta w lesie, parku lub na łące
   12. Wizyta w parku narodowym lub w parku krajobrazowym
  
13. Kącik przyrody w przedszkolu
   14. Ankieta ekologiczna dla rodziców
       15. Zajęcia plastyczne – Jestem „Przyjacielem Natury”
   16. Konkurs na piosenkę lub wierszyk – Jestem „Przyjacielem Natury”
   17. Konkurs plastyczny na projekt torby wielokrotnego użytku
   18. Konkurs na zrobienie postaci z kasztanów i żołędzi
   19. Konkurs na obrazy wykonane z liściZaznaczamy Parki Narodowe w Polsce na mapie

Oprócz tego przedszkole musi zrealizować obowiązkowo 9 scenariuszy zajęć. Każdemu z tych działań przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Scenariusze zrealizowaliśmy.

Jeżeli uda nam się zgromadzić 150 puntów i wlaściwie udokumentować to w raporcie, wówczas otrzymamy zaszczytny tytuł „Przyjaciela Natury” i potwierdzajacy ten fakt Certyfikat. Mamy nadzieję, że wszystko nam się uda i osiągniemy zamierzony cel. Wszyscy razem chcemy wypełnić to trudne, ale tak istotne zadanie i tym samym przyczynić się do jeszcze lepszego ukształtowania świadomości ekologicznej naszych milusińskich.


Nasze dywany liściaste - piękne!!!

   Zrealizowane zaznaczono  


Patrol ekologiczny

  DZIĘKUJEMY RODZICOM, którzy wypełnili i oddali ankietę do przedszkola .