Gminne Przedszkole
                              w Narzymiu                 

 
   

                                                                   
                           
Jeśli Wasze dziecko urodziło się: Wasze dziecko z mocy prawa: Na jakiej podstawie jest możliwe wysłanie dziecka do szkoły w innym terminie niż podano obok:
w roku 2002 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek. w 2008/2009 Idzie do szkoły jako 7-latek w 2009/2010 Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe tylko na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
pomiędzy 1 stycznia 2003 a 30 kwietnia 2003 Idzie do szkoły jako 6-latek w 2009/2010, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 31 marca 2009 w rejonowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej - w 2009/2010, a 7-latka do szkoły - w 2010/2011 (wskazane dla dzieci nieobjętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009)
pomiędzy 1 maja 2003 a 31 grudnia 2003 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2009/2010 Idzie do szkoły jako 7-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 31 marca 2009 w rejonowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły -w 2009/2010 (wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009)
pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 sierpnia 2004 Ma prawo jako 5-latek do bezpłatnej edukacji przedszkolnej w 2009/2010 Idzie do szkoły jako 6-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 31 marca 2010 w rejonowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej - w 2010/2011, a 7-latka do szkoły - w 2011/2012 (wskazane dla dzieci nieobjętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010)
pomiędzy 1 września 2004 a 31 grudnia 2004 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2010/2011 Idzie do szkoły jako 7-latek w 2011/2012, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 31 marca 2010 w rejonowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły i -w 2010/2011 (wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010)
w roku 2005 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 5-latek w 2010/2011 Idzie do szkoły jako 6-latek w 2011/2012 Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe tylko na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

źródło:

materiały ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej